Stenspräckning

HS Entreprenad

Din kompletta markenterepnör


Vi använder oss av Simplex krutpatroner för att spräcka sten, berg och betong.


Vibrationsfri berg-/stenspräckning innebär i korthet att vi borrar och spräcker bort Ert berg/stenar.


Fördelen med spräckning är en nästintill vibrationsfri teknik jämfört med

traditionell sprängning.


Grannfastigheterna behöver inte besiktas, förses med vibrationsmätare, fasaders skick dokumenteras och skorstenar behöver provtryckas.

(En kostnad som vanligtvis omöjliggör borttagning av berg i tätbebyggda områden)